en scenkonst-duo

bestående av:

Indra Linderoth

& Nina Jeppsson

OFF HIGHWAY är en experimenterande scenkonstgrupp med bas i Stockholm och Malmö. Sedan 2016 har vi utforskat relationen mellan publik och scen utifrån vår tro på konstens specifika möjlighetsuniversum.

Vi tror på att konsten kan, och borde, överskrida och upplösa verklighetens fixerade kategorier, idéerna om jaget och vad en människa är... 

För att öppna sig för något...För att möta något...

Världen, sig själv, varandra. En verklig interaktion.

I både smärta och njutning...