OFF HIGHWAY
fog & fox tour
Inspelat i en tagning med loop-pedal på Inter Arts Center
Av och med: Indra Linderoth & Nina Jeppsson
Mix: Kent Olofsson