OFF HIGHWAY: mörkret sänker sig för att visa mig världen

Av och med: Indra Linderoth & Nina Jeppsson

Under vintern 2015/2016 utforskade vi vilka landskap våra röster (kroppar och medvetanden) hade tillgång till. Resultatet blev en triangulär karta med ena spetsen neråt. En ordlös visuell röstresa som vi kallar OFF HIGHWAY: mörkret sänker sig för att visa mig världen. Ett experiment i vilket vi sträcker oss så långt vi i det givna nuet vågar, genom det vi för tillfället är, och vidare mot ännu oupptäckta möjligheter. 

OFF HIGHWAY: mörkret sänker sig för att visa mig världen är vårt försök att färdas längs med den ömma gränsen mellan det som kallas det mänskliga och det omänskliga. Det är vårt försök att fråga: Går det att temporärt ljuda sönder dessa våldsamma linjer? Hur mycket rörelse går det att skapa i ett rum (verkligheten) med hjälp av kroppsliga vibrationer? Kan vi bli tillräckligt öppna och svaga för en sådan dödlig attack på systemet? 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Visades under våren 2016 på bl.a:

Högskolan för Scen och Musik, Göteborg

Fylkingen, Stockholm

Dramalabbet, Stockholm

Teater Tribunalen, Stockholm

PotatoPotato, Malmö

"Det kändes som att ni hade skapat ett rum för tårar som fanns kvar också efteråt. Som att rummet utvidgades och innefattade hela staden snarare än att jag var kvar i rummet där ni framförde verket."

"Jag tänker på ekolodning. Att ni använder rösten och kroppen för att lyssna. Och se. Som fladdermöss. Istället för att använda rösten för att uttrycka en subjektivitet, skapar ni en gemensam erfarenhet eller delad subjektivitet."

"...det var mer en fysisk upplevelse än annat, det var vackert på ett nästan äckligt vis (...) också när ni blev komiska kändes det innerligt, och hela tiden: som att ni ville ge oss något som ni själva sökte en kontakt med."

"När ni sen började så visste jag alls inte vad jag skulle tycka. Blev förvirrad och fundersam för att alltmer helt följa er och uttrycken som ju helt motsatte sig allt vad det första intrycket sa mig. Inget lugn. Massa känslor överallt. Galenskap och styrka. Förvandling. Energi och även skratt."

Videodokumentation från Fylkingen, 2016