OFF HIGHWAY är en performancegrupp som bildades våren 2016. Gruppen består av Indra Linderoth och Nina Jeppsson som gjort scenkonst tillsammans i olika konstellationer i 10 års tid.  

Vi har tillsammans utvecklat experimentella metoder för lyssnande genom röst och kropp, i syfte att lösa upp våldsamma gränsdragningar, kategorier och identiteter. Vi tror inte på scenkonst som representation, utan som den oväntade rörelse som kan uppstå mellan verket och publiken. Vår målsättning är att skapa på riktigt interaktiva konsthändelser där publikens känslomässiga reaktioner står i centrum.

 

Vi har under flera år utforskat scenkonstens möjligheter att, till skillnad från att kommunicera färdigpaketerade idéer/identiteter, skapa gemensamma känslomässiga erfarenheter. Vi motsätter oss den hierarkiska och exkluderande scenkonst som försöker påtvinga publiken åsikter. I vårt arbete är det publikens skiftande, och för oss okontrollerbara, känsloupplevelser som utgör verkets själva dramaturgi. Genom scenkonsten vill vi skapa utrymme för de möten och konflikter, den poesi och osäkerhet, som marknaden tränger bort.

OFF HIGHWAY skapar scenkonst för folk att gå vilse och tappa bort sig själva i. Vi vill förlänga den ovissa punkten före förståelsens kategorier lagt sig tillrätta. 

"När jag åker ut på ett jobb så måste jag gå in helt i ett visst tänkande för att kunna hitta felet. Och då när jag är helt koncentrerad så kommer det ofta någon och frågar typ: 'Hur går det?' eller 'Vill du ha en kaffe?' Den förvirringen, precis innan jag riktigt fattar var jag är, tänkte jag på när jag såg er föreställning."

 

Metin, elektriker, publik till OFF HIGHWAY: mörkret sänker sig för att visa mig världen

Indra Linderoth och Nina Jeppsson är scenkonstnärer utbildade på skådespelarprogrammet vid Stockholms Dramatiska Högskola.

De är grundare av performancegruppen TIR (2008) som skapat ett flertal scenkonstverk i bl.a. Stockholm, Köpenhamn och Istanbul, samt grundare av Jordbro Stadsteater (2012) – en manifestation för det gemensamma och en aktion mot privatiseringar, gentrifiering och mot hela det kapitalistiska systemet.

Sedan våren 2016 gör de konst tillsammans under namnet OFF HIGHWAY.