OFF HIGHWAY

mörkret sänker sig för att visa mig världen

Mellan eller mellanrummet är återkommande begrepp för oss. Det går inte att ”göra mellanrummet” i sig, därför har vi utarbetat metoder för att koncentrerat rikta vårt lyssnade: En riktning kan till exempel vara sökandet inuti den egna kroppen efter det specifika resonansrum som krävs för att få ett visst läte att uppstå. En annan riktning är att låta hela rummet bli resonansrummet, att plötsligt ”komma tillbaka”, och avlyssna de stämningar som publiken sänder. Det är i språnget mellan dessa olika riktningar för lyssnande som det oväntade kan uppstå.

"Som att titta på den som målar mer än på själva målningen"

 

"Det kändes som att ni hade skapat ett rum för tårar som fanns kvar också efteråt. Som att rummet utvidgades och innefattade hela staden snarare än att jag var kvar i rummet där ni framförde verket."

 

"Också när ni blev komiska kändes det innerligt, och hela tiden: som att ni ville ge oss något som ni själva sökte en kontakt med."

 

"natt och dag och krafter som är överlevande människan tänkte jag på

 det var mer en fysisk upplevelse 

än

annat

det var vackert på ett nästan äckligt vis"

"[...] När ni sen började så visste jag alls inte vad jag skulle tycka. Blev förvirrad och fundersam för att alltmer helt följa er och uttrycken som ju helt motsatte sig allt vad det första intrycket sa mig. Inget lugn. Massa känslor överallt. Galenskap och styrka. Förvandling. Energi och även skratt."

 

"Whauwh så häftigt man kände ända in på benen i kroppen hur föreställningen rörde sig"

 

"Jag som går dansutbildning skulle vilja jobba mycke mer med rösten. Den verkar hänga ihop mycke mer med rörelse än vad jag fattat tidigare."

"Obehagligt, härligt, läskigt, sensuellt, erotiskt, skrämmande, fantastiskt"

 

"Konstigt att man inte har rörelse i musik utbildning. Det verkar vara där som ljudet sitter."

 

"Att se två kvinnor bjuda på sig själva så mycke är nästan obehagligt.  De verkar veta vad de gör men jag har ingen träning."

 

"Savannen om natten. Om jag hade hört dessa ljud när vi var där i tältet hade jag dött av skräck."

 

 

"Urbefolkningar, urljud, urrörelse"

 

"Norr, längst upp, samer, jojk, urljud."

 

"Sensuellt, erotiskt, sexuellt."

 

"Janos, Primalskiket."

 

"Fantastiskt när de sa släck, tänd Eftersom de var så närvarande och hade totalfokus kontroll hela tiden, fattade man inte det till slut. man vande sig. När de sa SLÄCK eller Tänd, då var det som att de försvann en sekund och man uppfattade deras närvaro som just försvann Sen var de där igen- otroligt"